Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://eljapo.net a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

    Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu http://eljapo.net je:
    Firma MARTIN POKORNÝ - ELJAPO
    Ulice Mládí 3842/1
    PSČ 466 04 Jablonec nad Nisou

    IČO:66646472
    DIČ:CZ7304112530

    Korespondenční adresa:

    Firma MARTIN POKORNÝ - ELJAPO
    Ulice Mládí 3842/1
    PSČ 466 04 Jablonec nad Nisou
    Tel:+420 725 869 469

    m.pokorny@eljapo.cz

 
II. Uzavření kupní smlouvy

    Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu http://eljapo.net, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
    Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné
    Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
    Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
    Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
    Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
    Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

    Vámi objednané zboží Vám bude zasláno společností PPL, kdy dopravné a balné hradí příjemce, a činí 121,- Kč.
    Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky.
    Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte přes kontaktní formulář.

IV. Reklamace

    Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu http://eljapo.net a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

V. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

    Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

        Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
            zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
            výrazným způsobem se změnila cena zboží.

    V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

    Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VII. Řešení sporů se spotřebiteli

      Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy [BUDE DOPLNĚNO]. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o

VIII. Závěrečná ustanovení

    Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
    Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

Reklamační řád

    Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem http://eljapo.eu/ reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.
    Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: m.pokorny@eljapo.cz
    Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
    Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

    Upozornění:
    V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
    Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
    Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

 

Registrující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele obchodu a společnosti Společnost dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu a společnosti Martin Pokorný


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).